Home 
 Woning 
 Aankoopbegeleiding 
 Keuring 
 Contact Bouwktechnische keuring

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij de aan- of verkoop van uw woning.
De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige.
Op basis van deze bouwtechnische keuring wordt er een keuringsrapport opgemaakt.
Dit rapport geeft inzicht in de technische- en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, de te verwachten termijnkosten (1-5 jaar) en de verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn.

Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis.

Dit keuringsrapport is een moment opname en geeft geen garantie voor de verre toekomst .
Wél geeft het de status van uw woning weer en probeert uit te sluiten of er grote problemen zijn of komen. Met behulp van deze bouwtechnische keuring worden gebreken aan het licht gebracht.

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:
> fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
> riolering, ventilatie, leidingwerk in de kruipruimte;
> bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
> staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
> technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
> staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
> visuele beoordeling van detechnische staat va nde c.v.-ketel;
> v
isuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
> visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken;
> visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen;
> een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
> vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
> een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundig keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per mail en/of per post. Het bouwkundig rapport geeft u inzicht in de staat van de woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.


De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinverntarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d. zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Wij werken hierin samen met de beste bouwtechnische onderzoeken, opgemaakt door een landelijk keten, conform ISO-9001 en BRL-9500, vast tarief van € 365,- all in tot 800m³.
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 29,41 excl. BTW)

Aanvraag via 
contact of indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 043 - 358.07.22

Wij schatten uw opdracht op de juiste waarde