Home 
 Woning 
 Aankoopbegeleiding 
 Keuring 
 Contact Aankoop van uw woning


De diensten van de
VBO Aankoopmakelaar 

Tweede bezichtiging
Als u een woning heeft bezichtigd en u heeft het idee dat deze woning voldoet aan uw wensen dan schakelt u de VBO Aankoopmakelaar in. In overleg met u en de verkoper of verkopende makelaar wordt een datum voor de tweede bezichtiging afgesproken. De VBO Aankoopmakelaar gaat dan mee naar de tweede bezichtiging voor de taxatie en dus de waardebepaling. Ook zorgt de VBO Aankoopmakelaar uiteraard voor het complete vooronderzoek zoals: kadastrale gegevens, milieu, bestemmingsplan, de tijd dat de woning te koop staat, enzovoort. De VBO Aankoopmakelaar kan indien gewenst de bouwtechnokeuring regelen. 


Onderhandelen

De VBO Aankoopmakelaar heeft beroepshalve veel ervaring met het onderhandelen. De VBO Aankoopmakelaar weet waar u rekening mee moet houden wat betreft prijs en voorwaarden in de onderhandeling. De onderhandelingstrategie wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen, en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Koopakte
Als u het huis aankoopt, moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd zoals: de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken, enzovoort. Vaak zal de verkopende makelaar deze koopakte opstellen. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven, zal de VBO Aankoopmakelaar deze koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft kan de VBO Aankoopmakelaar de koopakte samen met u opstellen.


Notaris

De VBO Aankoopmakelaar zorgt ook voor de notariële begeleiding. De notaris stelt op basis van de gegevens die De VBO Aankoopmakelaar aan de notaris ter beschikking heeft gesteld de leveringsakte op. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening. Deze wordt dan door u, de notaris en/of de verkopende partij ondertekend, eventueel in aanwezigheid van uw VBO Aankoopmakelaar.


De VBO Aankoopmakelaar biedt alle diensten aan die standaard tot het takenpakket van een aankoopmakelaar behoort:
> bezichtiging;
> beoordelen waarde;
> onderhandelingen;
> controleren koopakte;
> notariële begeleiding.


Honderd-en-één dingen waar je op moet letten als je een huis koopt. Laat de liefde voor je droomhuis je niet blind maken voor eventuele gebreken.

Bij interesse bel ons: 043-358.07.22


Wij schatten uw opdracht op de juiste waarde